Thứ tư, tháng 6 26, 2019

vui lòng

vui lòng

Chúng có thể là đỉnh cao của một ngày thành công hoặc đơn giản là cho chúng ta một chút thời khắc đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta: những chất kích thích. Mọi người đều kết nối thứ gì đó khác với nó. Ví dụ, một ly rượu vang, một thanh sô-cô-la hoặc cà phê.